Fabrikinizdə neçə istehsal xətti var?

2024-01-21

S:Fabrikinizdə neçə istehsal xətti var?


A:Minghua dişlisində 18 döymə xətti,  500 dəst CNC torna, 200 dəst CNC dəzgahı, 330 dəst dişli emal maşını, 7 istilik müalicəsi xətti, 12 dəst diş üyütmə maşını,

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy